con mình hay chậm là do nguyên nhân gì

Thường xuyên chậm trễ và lỗi có thể ở ba mẹ bạn

Kết quả này trên thực tế cũng xuất phát từ một nghiên cứu xa hơn – chỉ ra rằng những thói quen ổn định hàng