câu chuyện hài về phụ nữ

Những câu nói về phụ nữ khiến cho bạn không thể nhịn cười

Phụ nữ lái xe thì như những ngôi sao trên trời. Bạn thấy họ, nhưng họ không thể thấy bạn. Bạn sẽ thấy vui một